Anylabel ontvangt cyclos-HTP certificering

Anylabel ontvangt cyclos-HTP certificering


Met trots kunnen we melden dat Anylabel vanaf 1 mei het cyclos-HTP certificaat heeft ontvangen aangaande de gehele lijn van hanglabels, steeketiketten en draagbeugels. Het cyclos-HTP instituut heeft als doel het classificeren, beoordelen en testen van de herbruikbaarheid van verpakkingen en producten, en tevens het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling op dit gebied. Hiermee zijn zij dé certificeringsinstantie op het gebied van recycling.

Met de cyclos-HTP certificering kunnen wij producten leveren die voor 100% recyclebaar zijn en voldoen aan de strenge eisen van retailers en verwerkingsinstallaties. Op dit moment bestaan de etiketten en beugels van Anylabel al voor 80% uit gerecyclede materialen. Op hun beurt kunnen deze producten weer voor 100% via de afvalverwerking terug gewonnen worden om tot nieuwe, hoogwaardige producten verwerkt te worden. Omdat onze beugels in de bekende blauwe cassettes worden uitgeleverd blijft klanten overbodig verpakkingsafval in de kas bespaard. Tevens zorgen de cassettes dat de draagbeugels machinaal ingestoken kunnen worden.

Nadat eerder bloempotten, trays en packs werden beloond met het cyclos-HTP certificaat, mogen onze producten zich nu ook in dit rijtje scharen. Nadat een aantal klanten vragen had over labels en beugels met de cyclos-HTP certificering, zijn we hier per direct mee aan de slag gegaan, met dit mooie resultaat als gevolg.

Alle draagbeugels, steeketiketten en hanglabels zijn met dit certificaat verkrijgbaar. Een bijkomend voordeel van de certificering voor polystyreen en polypropyleen materiaal is dat labels en draagbeugels samen met de pot, tray of pack van het zelfde materiaal als geheel gerecycled kunnen worden.

In een tijd dat de grote retailers en discounters steeds strengere eisen stellen omtrent (plant-) verpakkingen dragen wij graag ons steentje bij om leveranciers te helpen aan deze eisen te voldoen.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons via info@anylabel.nl of belt u 0541-228080.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Anylabel receives cyclos-HTP certification


We are proud to announce that from May 1, Anylabel has received the cyclos-HTP certificate for the entire line of hanging labels, stick-on labels and carrying handles. The cyclos-HTP institute aims to classify, assess and test the reusability of packaging and products, as well as to conduct research and development in this area. This makes them the certification body in the field of recycling.

With the cyclos-HTP certification we can deliver products that are 100% recyclable and meet the strict requirements of retailers and processing plants. At the moment, Anylabel's labels and carrying handles already consist of 80% recycled materials. In turn, these products can be 100% recovered via waste processing to be processed into new, high-quality products. Because our carrying handles are delivered in the well-known blue cassettes, customers are spared unnecessary packaging waste in the greenhouse. The cassettes also ensure that the carrying handles can be inserted mechanically.

After previously receiving flower pots, trays and packs with the cyclos-HTP certificate, our products can now also join this list. After a number of customers had questions about labels and carrying handles with the cyclos-HTP certification, we immediately started working on this, with this great result.

All carrying handles, stick-on labels and hanging labels are available with this certificate. An additional advantage of the certification for polystyrene and polypropylene material is that labels and carrying handles can be recycled together with the pot, tray or pack of the same material.

At a time when major retailers and discounters are setting increasingly strict requirements for (plant) packaging, we are happy to contribute to helping suppliers meet these requirements.

For more information, please contact us at info@anylabel.nl or call 0541-228080.